BabboeCookies

For at forbedre brugeroplevelsen på vores website vil vi gerne registrere oplysninger om dig ved hjælp af egne cookies samt cookies fra tredjeparter. Med cookies understøtter vi forskellige formål på hjemmesiden: Funktionalitet, statistik og markedsføring. Ved at trykke "Accepter alle" giver du samtykke til alle disse formål. Du kan også vælge at tilkendegive, hvilke formål du vil give samtykke til, ved at benytte knapperne ud for formålet, og trykke "Accepter valgte". Du kan læse mere om cookies i vores generelle afsnit om cookiepolitik.
Gratis fragt på ladcykler
100% køreklare ladcykler inkl. kaleche, lys og lås

Tilbagekaldelse af E-City, City, E-Mini, Mini, City Mountain før 2020, Slim Mountain & Pro Trike serien (Transporter, Transporter-E, Trike, Trike E, Trike XL)

English version below (translation)

Sidst opdateret 03/05/2024 kl. 10:00

Opdatering vedrørende Babboe-ladcykler

Den hollandske Babboe-producent er i den afsluttende fase af deres gennemgang af potentielle sikkerhedsrisici ved forskellige Babboe-ladcykler. Babboe-producenten har tidligere med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip opfordret til, at alle Babboe-cykler ikke blev benyttet. Babboe-producenten oplyser nu, at denne opfordring ikke længere er gældende for følgende modeller:

 • Big
 • E-Big
 • Curve
 • E-Curve
 • Curve Mountain
 • Go
 • E-Go
 • Go Mountain
 • Dog
 • E-Dog
 • E-Max
 • City Mountain (fra år 2020 og derefter)
 • Mini Mountain
 • E-Carve
 • Carve Mountain
 • E-Flow
 • Flow Mountain

Babboe-producenten opfordrer samtidig på det kraftigste til, at alle Babboe-ladcykler skal have foretaget et gratis sikkerhedstjek/inspektion. Alle Babboe-ejere skal derfor lade sig registrere på hjemmesiden www.tjek-din-ladcykel.dk. Herefter bliver man kontaktet snarest muligt vedrørende dette gratis sikkerhedstjek.

Tilbagekaldelse af yderligere 3 Babboe-serier

Babboe-producenten i Holland oplyser, at de 2-hjulede Babboe-modeller City Mountain fra før år 2020 og Slim Mountain ønskes tilbagekaldt, ligesom erhvervscyklerne PRO TRIKE-serien (Transporter, Transporter-E, Trike, Trike E, Trike XL) også ønskes tilbagekaldt. De berørte kunder og virksomheder får direkte besked når muligt, og de skal ligeledes registrere sig på www.tjek-din-ladcykel.dk


 

 

Sidst opdateret 19/04/2024 kl. 13:55

Kære alle

Vi afventer fortsat informationer fra den hollandske producent og fra de relevante myndigheder vedrørende situationen i Danmark.
 
I Holland og Tyskland er Babboe nu i gang med at orientere kunder og forhandlere om løsningen i forbindelse med de tilbagekaldte modeller. Vi forventer, at de resterende europæiske lande får information om den konkrete handlingsplan meget snart.
 
Vi håber således, at vi meget snart kan informere om en konkret handlingsplan for Danmark til alle berørte Babboe-ejere.
 
Vi melder ud snarest muligt og vi beklager endnu engang ventetiden og takker for jeres fortsatte tålmodighed.

Sidst opdateret 28/03/2024 kl. 12:45

Kære alle

Situationen er stadig, at vi afventer en opdatering fra producenten i Holland og fra myndighederne. Vi har således desværre ikke noget nyt om situationen i Danmark endnu.

Der kan være forskel på processen i hvert enkelt land, så nogle lande vil derfor kunne melde ud lidt tidligere end andre. I Danmark håber vi på at modtage en opdatering fra producenten i Holland og myndighederne efter påske.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at få relevant information ud til jer så hurtigt som muligt.

Vi er utroligt kede af den fortsatte ventetid og takker for jeres tålmodighed.

Sidst opdateret 04/03/2024 kl. 13:35

Kære alle
Som forventet gør tilbagekaldelsen fra Holland sig nu også gældende i Danmark.

Følgende Babboe-modeller skal tilbagekaldes fra det danske marked: 
 • Babboe E-City (2-hjulet, motor i baghjul, batteri i bagagebærer)
 • Babboe City (2-hjulet, uden el)
 • Babboe E-Mini (2-hjulet, motor i baghjul, batteri i bagagebærer)
 • Babboe Mini (2-hjulet, uden el)

OBS! Det er vigtigt, at du/I ikke længere benytter jer af cyklen, idet det kan udgøre en sikkerhedsrisiko. 

Der nævnes ikke andre Babboe-modeller i tilbagekaldelsen.

 

Har du en af disse 4 modeller?

 

Du skal venligst registrere dig på følgende hjemmeside:

WWW.TJEK-DIN-LADCYKEL.DK
Vi regner med at hjemmesiden er online sidst på dagen, mandag d. 4 marts. 

Herefter vil du blive kontaktet direkte så hurtigt som muligt. 

Babboe i Holland er i løbende dialog med Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og alle arbejder nu på at få en god løsning til ejerne af en af de fire modeller.   

Vi sidder også klar på telefonen til at hjælpe dig og besvare på spørgsmål.

Ring venligst på tlf.: 81759090 eller kontakt os venligst på mail: info@babboe.dk

Vi beklager endnu dybt situationen og tusinde tak på forhånd fordi du vil lader dig registrere på hjemmesiden ( www.tjek-din-ladcykel.dk).   


Det skal nævnes, at der fortsat er salgsstop på de øvrige Babboe-modeller, og indtil vi har det fulde overblik, og så længe myndighederne i Holland ikke har genåbnet for salg af de øvrige modeller, og da vi på ingen måde ønsker at gå på kompromis med sikkerheden, opfordrer vi fortsat alle Babboe-ejere til at vente med at bruge deres ladcykel.

Vi er utroligt kede af situationen, og ked af de berørte kunder i Danmark også, og vender tilbage så snart, vi ved mere.

Sidst opdateret 27/02/2024 kl. 07:20
Kære alle
Vi er netop blevet informeret om, at de hollandske myndigheder er kommet med en officiel udmelding om, at følgende Babboe-modeller skal tilbagekaldes fra det hollandske marked:  

Babboe E-City (2-hjulet, motor i baghjul, batteri i bagagebærer)
Babboe City (2-hjulet, uden el)
Babboe E-Mini (2-hjulet, motor i baghjul, batteri i bagagebærer)
Babboe Mini (2-hjulet, uden el)

Der nævnes ikke andre Babboe-modeller i tilbagekaldelsen.


De fire ovennævnte modeller er også solgt i Danmark og udgør en lille andel af det samlede salg i Danmark. Udmeldingen gælder kun i Holland og ikke andre lande, og vi er ikke af de danske myndigheder blevet informeret om en tilbagekaldelse eller et påbud i Danmark. Vi er i løbende dialog med myndighederne, og hvis en tilbagekaldelse bliver aktuel i Danmark, vil vi naturligvis følge myndighedernes retningslinjer. I så fald vil vi informere de af vores kunder, der har disse modeller, direkte, hvor det er muligt. Vi vil desuden kommunikere ud via vores hjemmesider og til medierne.
 
Det nævnes, at der fortsat er salgsstop på de øvrige Babboe-modeller, og indtil vi har det fulde overblik, og så længe myndighederne i Holland ikke har genåbnet for salg af de øvrige modeller, og da vi på ingen måde ønsker at gå på kompromis med sikkerheden, opfordrer vi fortsat alle Babboe-ejere til at vente med at bruge deres ladcykel.
 
Vi er utroligt kede af situationen og vender tilbage så snart, vi ved mere.

Sidst opdateret 23/02/2024 kl. 16:00
Kære alle,
Vi har meget stor forståelse for, at I alle har et stort ønske om en hurtig afklaring i forhold til jeres Babboe ladcykel.
Babboe Holland har meddelt, at de forventer at komme med en opdatering i næste uge. Det håber vi inderligt, bliver tilfældet. Vi beklager endnu engang dybt ulejligheden og takker mange gange for jeres tålmodighed. 

Sidst opdateret 19/02/2024 kl. 13:00
Vi er blevet informeret om, at den hollandske Fødevare- og Forbrugersikkerhedsmyndighed (NVWA) har henvendt sig til vores hollandske leverandør vedrørende manglende dokumentation i forhold til sikkerhedsgodkendelser på Babboe ladcykler. Vi er bekendt med, at vores hollandske leverandør i øjeblikket foretager yderligere undersøgelser af visse Babboe-modeller i samråd med NVWA. Babboe oplyser, at Babboe og NVWA fortsætter med at rådføre sig med hinanden for at sikre, at de ønskede oplysninger leveres så hurtigt som muligt, så salget kan genoptages. Vores hollandske leverandør er i øjeblikket i samråd med NVWA for at forberede en tilbagekaldelse af visse Babboe-modeller.

Selvom vi absolut ikke har nogen indikationer eller indberetninger om sikkerhedsudfordringer her i Danmark, besluttede vi på baggrund af situationen i Holland torsdag den 15. februar med øjeblikkelig virkning midlertidigt at stoppe for salget af Babboe ladcykler i Danmark, indtil vi sammen med vores hollandske leverandør og myndighederne i Holland og Danmark har det fulde overblik over sagen.

Vi opfordrede samtidigt alle danske ejere af Babboe Ladcykler til at vente med at bruge deres cykel, indtil vi er kommet til bunds i sagen og nærmere dokumentation foreligger. Men vi understreger, at der er tale om en opfordring til ikke at benytte cyklerne, og ikke en tilbagekaldelse eller påbud fra de danske myndigheder på nuværende tidspunkt. 

Vi modtager mange henvendelser i disse dage, og vi forsøger at besvare dem alle, men vi håber på jeres tålmodighed. Vi opdaterer denne side løbende, så snart vi har yderligere informationer. Vi opfordrer derfor alle til, for så vidt muligt og i første omgang, løbende at holde øje med vores hjemmeside. 

Vi vil opdatere løbende, så snart vi selv ved mere. Tak for jeres forståelse og tålmodighed.  


Last updated 06/05/2024 kl. 10:00

Update regarding Babboe cargo bikes

The Dutch Babboe manufacturer is in the final phase of reviewing potential safety risks associated with various Babboe cargo bikes. Previously, based on a precautionary principle, Babboe urged that all Babboe bikes not be used. Babboe now informs that this recommendation no longer applies to the following models:

 • Big
 • E-Big
 • Curve
 • E-Curve
 • Curve Mountain
 • Go
 • E-Go
 • Go Mountain
 • Dog
 • E-Dog
 • E-Max
 • City Mountain (from year 2020 onwards)
 • Mini Mountain
 • E-Carve
 • Carve Mountain
 • E-Flow
 • Flow Mountain

Additionally, Babboe strongly advises that all Babboe cargo bikes undergo a free safety check/inspection. Therefore, all Babboe owners should register on the website www.tjek-din-ladcykel.dk. Subsequently, they will be contacted as soon as possible regarding this free safety check.

Recall of additional 3 Babboe series The Babboe manufacturer in Holland states that the 2-wheeled Babboe models City Mountain from before the year 2020 and Slim Mountain are to be recalled, as well as the commercial bikes in the PRO TRIKE series (Transporter, Transporter-E, Trike, Trike E, Trike XL). Affected customers and businesses will receive direct notification when possible and they are also required to register on www.tjek-din-ladcykel.dk.
 
Last updated 19/04/2024 kl. 14:05

Dear all,

We are still awaiting information from the Dutch manufacturer and the relevant authorities regarding the situation in Denmark.

In the Netherlands and Germany, Babboe is now in the process of informing customers and dealers about the solution regarding the recalled models. We expect that the remaining European countries will receive information about the specific action-plan very soon.

Thus, we hope to be able to provide concrete action-plan information for Denmark, to all affected Babboe owners very soon.

We will announce as soon as possible, and we apologize once again for the wait and thank you for your continued patience.Last updated 28/03/2024 kl. 12:50

Dear All, 

The situation is still that we are awaiting an update from the Dutch manufacturer and the authorities. Therefore, we unfortunately do not have any news yet about the situation in Denmark.
The process may vary from one country to another, so some countries may be able to announce updates a little earlier than others. In Denmark, we are hoping to receive an update from the Dutch manufacturer and the authorities after Easter. 

We are doing everything in our power to announce relevant information to you as soon as possible.

We are incredibly sorry for the continued wait and thank you for your patience.
TEMPORARY HALT OF SALE OF BABBOE CARGO BIKES  // RECALL OF 2 WHEELED BABBOE; CITY, E-CITY, MINI & E-MINI (translation) 

Last updated 07/03/2024 kl. 14:30
 

Dear all,
As expected, the recall from the Netherlands is now also applicable in Denmark.

The following Babboe models need to be recalled from the Danish market:
Babboe E-City (2-wheeled, motor in rear wheel, battery in the rear rack)
Babboe City (2-wheeled, without electric assistance)
Babboe E-Mini (2-wheeled, motor in rear wheel, battery in the rear rack)
Babboe Mini (2-wheeled, without electric assistance)

NOTE! It is important that you no longer use the bicycle, as it may pose a safety risk.

No other Babboe models are mentioned in the recall.

Do you have one of these 4 models?

Please register on the following website:

www.tjek-din-ladcykel.dk 

Afterwards, you will be contacted directly as soon as possible.

Babboe in the Netherlands is in ongoing dialogue with the Danish Safety Authority, and everyone is working to find a good solution for the owners of one of the four models.

We are also available by phone to assist you and answer any questions.

Please call: 81759090 or contact us by email: info@babboe.dk

We deeply apologize for the situation and sincerely thank you in advance for registering on the website (www.tjek-din-ladcykel.dk).


It should be mentioned that there is still a sales stop on the other Babboe models, and until we have a full overview, and as long as the authorities in the Netherlands have not reopened sales of the other models, and since we do not want to compromise on safety in any way, we continue to urge all Babboe owners to refrain from using their cargo bike.

We are incredibly sorry for the situation and sorry for the impact on affected customers in Denmark as well. We will provide more information as soon as we know more.

Last updated 27/02/2024 kl. 07:20
Dear all, 

We have just been informed that the Dutch authorities have officially announced that a recall must be made in the Dutch market of the following Babboe models:

Babboe E-City (2-wheel, engine in rear wheel, battery below carrier)
Babboe City (2-wheel, non-electric)
Babboe E-Mini (2-wheel, engine in rear wheel, battery below carrier)
Babboe Mini (2-wheel, non-electric)

No other Babboe models are mentioned as part of the recall.

The four models referred to above have also been sold in Denmark and constitute a small part of sales in Denmark. The announcement only applies to the Dutch market, and we have not been informed by the Danish authorities of any recall or order in Denmark. We are in an ongoing dialogue with the authorities, and if a recall becomes relevant in Denmark, we will of course follow the authorities’ instructions. In that case, we will contact owners of the relevant models directly, where possible. We will also communicate through our websites and the media.


It is mentioned that the halt to sales of the other Babboe models still applies in the Netherlands, and until we have the full overview, and as long as the Dutch authorities have not reopened sales of the other models, and since we do not want to compromise on safety in any way, we still recommend that all Babboe owners do not use their bikes for now.

We are extremely sorry about the situation, and we will of course get back as soon as we know more.

Last updated 23/02/2024 kl. 16:00
Dear All,
We fully understand that you have a great wish for clarification in relation to your Babboe cargo bike.
Babboe has announced that they expect to make an update next week. We sincerely hope that will be the case. We deeply apologise once more and thank you for your patience.

Last updated 19/02/2024 kl. 13:00
We have been informed that the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) has contacted our Dutch supplier regarding insufficient documentation pertaining to safety approvals of Babboe cargo bikes. We are aware that our Dutch supplier is currently conducting further investigations into certain Babboe models in cooperation with the NVWA. Babboe states that Babboe and the NVWA continue to work together to ensure that the requested information is provided as quickly as possible so sales can be resumed. Our Dutch supplier is currently consulting with the NVWA to prepare for a recall of certain Babboe models.

Although we have absolutely no indications or reports of safety issues here in Denmark, we decided on Thursday, 15 February, based on the situation in the Netherlands, to temporarily and with immediate effect stop selling Babboe cargo bikes in Denmark until we, in cooperation with our Dutch supplier and the relevant Dutch and Danish authorities, have gained a full understanding of the situation.

At the same time, we recommended all Babboe owners in Denmark to not use their bikes until we know all aspects of the situation and until all the required documentation is available. We emphasise, however, that not using the bikes is a recommendation, not an order from the Danish authorities, just as no recall has been made at present. 

We receive a lot of inquiries these days, and we work hard to try to answer them all, but we hope for your patience. We will update this site on an ongoing basis and as soon as we have any new information to share. We therefore encourage all of you to, initially and as far as possible, keep an eye on our website.

We will publish any new information as soon as we receive it ourselves. Thank you very much for your understanding and patience.